Menu

Werkwijze

higgins werkende mens

Het streven van Prima-leven is om je op professionele wijze bij te staan in je ontwikkelproces.
Vakkundige begeleiding vereist nascholing en kwaliteitsbewaking. Het NIBA en het NAP staan hiervoor garant. De werkwijze van het NIBA, de methodieken, indicaties en gedragscode staan in:
de NIBA Folder (klik hier).

Intake

In een intake (al dan niet met je partner) kan besloten worden welke aanpak het best passend is.
In de intake wordt nader gekeken naar ieders mogelijkheden, thematiek, inzet en haalbaarheid.

Voor de werkwijze en je voorbereiding lees de leesmap van Prima-leven (klik hier).

Naar gelang de situatie wordt een keuze gemaakt uit cognitieve of lichaamsgerichte therapie.

In voorbereiding op de intake is het handig de bovengenoemde leesmap:
voorbereiding mentale begeleiding van Prima-leven pagina 1 t/m 6 door te nemen.

Openingstijden

Alle dagen en dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond op afspraak (avondtarief).
Bij uitzondering op zaterdag (weekendtarief).

Meenemen

Doe gemakkelijke kleding en dikke sokken aan (en neem een aantekenschrift mee).


Zie algemene voorwaarden