Menu

Therapeutische visie

Prima-leven begeleidt in het komen tot authenticiteit, gezondheid en het ervaren van geluk.
De foto: het beeld van een gezonde (licht) kern in een mooie en mysterieuze omgeving.

Levenspad

Vaak raken we van ons pad af door allerlei ‘omstandigheden en gebeurtenissen.’
Natuurlijk kunnen we deze (ervaringen) zien als lessen en geeft het uitdaging
om de omgang hiermee te vinden. Dit is op zich al ontwikkeling.
Toch is dit vrij worden van gebeurtenissen niet een doel op zich.
Het leven zal altijd wel een mysterie blijven.

- Komen we in het leven met een bepaald doel? Of voor een bepaalde betekenis?
- Of is de weg belangrijker dan een eventueel doel?
- Is er meer tussen hemel en aarde dan alleen DNA en biologische omstandigheden?

Vragen welke altijd wel (ten dele) onbeantwoord zullen blijven.
De verbinding met onszelf, onze naasten en de natuur maken deel uit van deze mystiek.

Vrijheid in verbondenheid

In de therapieën van Prima-leven zijn er vele werkrichtingen welke worden afgestemd op je proces.
Het ontdoen van belastende (generatie)omstandigheden, verwerking van moeilijke gebeurtenissen,
het doorbreken van beklemmende- of schadelijke patronen, zijn universele werkthema’s.
Hieraan kan een ieder werken om verder te komen met zichzelf.
Dat werken brengt meer vrijheid in verbondenheid en het meer ervaren van geluk,
hetgeen we allemaal zoeken.

Wat het oplevert

Therapie is in beginsel een weg van: “niet meer doen dan noodzakelijk maar wel zo veel als nodig is.”

De opbrengst: openheid in je functioneren, het krijgen van vrije levensenergie,
het komen tot (zelf)creatie en inspiratie.

Al met al dus werken aan geluk en het ervaren van verbinding en liefde.

Dit is waar Prima-leven voor staat.